Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten.

3. Verzendkosten

3-1 Voor verzending van de kleding brengt Basics4All  geen verzendkosten in rekening.

3-2 De retour kosten zijn ook gratis, uitgezonderd de sale artikelen.

Basics4all verplicht zich bij retour zendingen tot tijdige ( 14 dagen ) terugbetaling van het door de klant gemaakte kosten, inclusief retourkosten.

3-3 Afhankelijk van het aantal artikelen / volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket.

4. Betaling

4.1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten.

4-2 Online middels  IDEAL – PAYPAL – Bancontact –  Klarna Pay later.

Wilt u met Klarna Pay Later betalen dan moeten wij helaas € 3,00 extra vragen, aangezien dit ons ook extra geld kost.

5. Levering

5-1 Alle artikelen worden, mits voorradig, binnen 1 – 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij POSTNL of DHLPARCEL.

5-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij POSTNL of DHLPARCEL  binnen 1 – 3 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.

5-3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.

5-4 POSTNL en DHLPARCEL bezorgen in de regel binnen 2 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.

5-5 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk  op de hoogte gebracht. Indien Basics4All uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

5-6 Basics4All is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door POSTNL of DHLPARCEL.

6. Retourneren

6-1 Basics4All doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden dan heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

6-2 Na ontvangst van de retourzending zal Basics4All het betaalde bedrag, inclusief de retour verzendkosten binnen 14 dagen terugstorten op uw bankrekening.

6-3 Als de maat of de kleur van een artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Vooraf aub even contact opnemen via mail of telefoon.

6-4 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:

– de kleding gedragen en/of gewassen is

– u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen

– u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

– artikelen die niet in de juiste staat en/of verpakking verkeren

6-5 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Basics4All zorgdragen voor het verzenden van de juiste.

7. Aansprakelijkheid

7-1 Alle producten die in het assortiment van Basics4All zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan deze artikelen moeten voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u telefonisch of per mail aan ons voorleggen.

7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Basics4All kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Basics4All is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7-3 Basics4All is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Basics4All zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7-4 Basics4All kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Basics4All in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Basics4All gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacystatement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Basics4All gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen

Basics4All streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Basics4All, dan wordt Basics4All daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Basics4All.

Basics4All,  Jannie de Wit,  Mr. Simon Buijsstraat 22, 4931RC Geertruidenberg.

Tel +31 (0) 162 516495  of   + 31 ( 0 ) 616001946 of  mail: info@basics4All.nl

KvK – nummer 69055831,   Nieuw BTW – id nummer NL001670871B47

De illustraties zijn eigendom van Basics4All.